Zarządcy nieruchomości będące własnością państwową

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu
art

Życie w wolnym kraju nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinanie drzew na swojej posesji obwarowane jest wieloma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować całkowicie swobodnie w odniesieniu do drzew.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Sytuację wycinki drzew na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu stosownej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie zezwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej posesji rosną drzewa wpisane do rejestru zabytków, konieczne jeszcze jest także pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek to za mało do całkowitego załatwienia tej kwestii. Trzeba spełnić jeszcze wiele dodatkowych przesłanek, która wiążą się z dodatkowymi kosztami. Kwestie https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie będzie można wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej posesji. Swawola w tym obszarze wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z konieczności posiadania zezwolenia na wycinkę drzew są następujące podmioty:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością państwową

- Użytkownicy wieczyści

- Właściciele nieruchomości, które nie mają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości otrzyma zgodę administracyjną na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia roślin na inny obszar.